Minimal İnvazif Cerrahi – Laparoskopik Cerrahi

Teknolojideki  ilerlemeler günümüzde cerrahi işlemleri daha az travmaya sebep olacak şekilde ileri teknolojiye sahip görüntüleme sistemleri ve aletler yardımıyla küçük kesilerden yapma imkanı sağlamıştır.Temeli yaklaşık 100 yıl öncesine dayanan laparoskopi  uygulamaları teknolojik gelişmeler ile birlikte 1990 lı yıllardan sonra daha da gelişerek pekçok hastalıkta  standart tedavi yöntemi  olarak  kullanılır hale gelmiştir. İleri laparoskopik işlemlerin gerçekleştirilmesi ilebirlikte laparoskopiyebağlı cerrahiteknik ve enstrümantasyon alternatifleri de artmıştır.

Minimal invaziv cerrahi ( laparoskopik cerrahi ) ile karın içinde yapılan işlem açık ameliyat gibidir. Aradaki temel fark karın boşluğuna ulaşmak için büyük kesiler yerine milimetrik kesilerden kamera ve çalışma portları yerleştirilerek işlemin kamera sayesinde televizyon ekranına büyütülerek aktarılmış görüntüler eşliğinde yapılmasıdır.

Laparoskopik cerrahi girişimlerin temel avantajları : Ameliyat sonrasında hastaların ağrısının  çok daha az olması,enfeksiyon oranlarının daha düşük olması, hastanede kalış süresi ve işe dönüş süresinin daha kısa olması, daha sonra kesi fıtığı oluşma riskini azaltması ve şüphesisz ki çok daha iyi kozmetik sonuçlarla ameliyatın yapılmasıdır.  Bununla birlikte öğrenme süresi uzunluğu ve ameliyat maliyetlerinin açık ameliyatlara göre daha yüksek olması dezavantaj olarak sayılabilir.

Özellikle son yılarda robotik cerrahi de yaygın olarak kullanılmaya başlanmış olmakla birlikte genel cerrahi ameliyatlarında henüz belirgin avantajı yoktur. Teknolojik gelişmelerle ileriki yıllarda cerrahi pratiğimize daha çok girebileceği düşünülmektedir.

Türkiye’de laparoskopik cerrahinin ilk uygulandığı dönemden beri (1992 yılından itibaren) laparoskopik cerrahi ile ameliyat yapan bir hekimim. Zaman içinde standart laparoskopi yanında ileri düzey laparoskopi ile pek çok ameliyatı artık kapalı yöntem dediğimiz laparoskopik teknikle yapmaktayız. Bu yöntemle ameliyat ettiğimiz hastalık grupları şunlardır.

Safra kesesi ameliyatları

Reflü ve mide fıtığı ameliyatları

Dalak ve böbrek üstü bezi ameliyatları

Her türlü fıtık ameliyatları

Kolorektal ( Kalınbarsak ) kanser ameliyatları

Bazı pankreas kanseri ameliyatları

Tanısal laparoskopi ( özellikle bazı kanser türleri ve tanı konamayan hastalıklar )

Apandisit, mide delinmesi, barsak düğümlenmesi   gibi bazı acil ameliyatlar

Bariatrik ameliyatlar ( mide küçültme , vs )