Custom Categories: Uzmanlıklar

Genel Cerrahi

Şirürji (Cerrahi )Latince chrirgua kelimesinden köken alır ve el ile yapılan iş anlamı taşımaktadır. Çeşitli hastalıkların cerrahi tedavilerini anlatan bilinen ilk kaynak ( SUSHRUTA SAMHİTA) M.Ö 600 yılında yazılmıştır. Bu tarihten çokdaha önce çeşitli hastalıkların tedavisi amacıyla cerrahi girişimlerin uygulandığı bilinmektedir. Memedeki kitlelerin yakılması, epilepsi(sara)hastalarının tedavisi için kafatasının bir parçasının çıkarılması, çeşitli kırık ve çıkıkların […]

Cerrahi Onkoloji

Yakın bir geçmişe kadar kanser hastalığının tek tedavisi cerrahi olarak görülmekte ve cerrahi tedavi dışındaki tedavi seçenekleri çok fazla kullanılmamaktaydı. Ancak teknolojik gelişmelere paralel olarak ilaç sanayii ve radyoterapi ( şua- ışın tedavisi) alanındaki gelişmeler sayesinde kanser hastalığı ile mücadelede yeni seçenekler oluşmuştur. Modern kanser tedavisi bir ekip çalışması olarakyürütülmekte vecerrahi, medikalonkoloji, radyasyononkolojisi, nükleer tıp  […]

Minimal İnvazif Cerrahi – Laparoskopik Cerrahi

Teknolojideki  ilerlemeler günümüzde cerrahi işlemleri daha az travmaya sebep olacak şekilde ileri teknolojiye sahip görüntüleme sistemleri ve aletler yardımıyla küçük kesilerden yapma imkanı sağlamıştır.Temeli yaklaşık 100 yıl öncesine dayanan laparoskopi  uygulamaları teknolojik gelişmeler ile birlikte 1990 lı yıllardan sonra daha da gelişerek pekçok hastalıkta  standart tedavi yöntemi  olarak  kullanılır hale gelmiştir. İleri laparoskopik işlemlerin gerçekleştirilmesi […]